Naše usluge

Tehničko-građevinske usluge

 • Uslugu upravljanja i održavanja stambenih ili poslovnih zgrada
 • Izradu godišnjeg programa radova i redovnih troškova održavanja u suradnji s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika u skladu s potrebama stanara
 • Snimanje stanja zgrade u suradnji s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika, a temeljem inicijalnog pregleda zgrade, pri preuzimanju zgrade od drugog upravitelja, ili odabira tvrtke Lira-Stan kao prvog upravitelja
 • Priprema i savjetovanje stanara stambene zgrade kod prijave stambenih zgrada na EU i javne natječaje za financiranje projekata na višestambenim zgradama

Financijske usluge

 • Otvaranje zasebnog IBAN računa za svaku stambenu zgradu, odvojenog od poslovnog računa upravitelja, zaštićenog od blokade ili ovrhe u slučaju blokade glavnog poslovnog računa upravitelja
 • Utvrđivanje iznosa pričuve u dogovoru s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika u skladu s godišnjim programom rada i redovnim troškovima održavanja
 • Pismeno izvješće svih suvlasnika u stambenim zgradama, jednom ili više puta godišnje, o prihodima i rashodima stambene zgrade
 • Vođenje knjigovodstva stambene zgrade

Pravne i administrativne usluge

 • Izrada opomena pred tužbu i distribucija istih
 • Pokretanje ovršnog postupka za naplatu neplaćenih potraživanja u ime svih suvlasnika a protiv suvlasnika koji ne ispunjavaju svoje obveze
 • Prijava stambenih zgrada na EU i javne natječaje za financiranje projekata na višestambenim zgradama
 • Zastupanje suvlasnika pred sudom i tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz djelatnosti upravljanja