Kontaktirajte nas

Osnovni podaci tvrtke

Lira-Stan d.o.o. za usluge

Pešćanska 166
10000 Zagreb

OIB: 47071514925
MBS: 081106763

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala: 20.000 kn
IBAN: HR4723900011101009165 (HPB)

Direktor: Lidija Raspudić